?

Log in

No account? Create an account
entries friends calendar profile My Website Previous Previous
menkyrgyz
Тогуздун айы 7

Урматуу туугандар! Ушул баракчаны мен бyгyн кyндoн баштап жаза баштадым. Кыргыз жеринде болгон жанылыктарды жана окуяларды угуп - шайым кетип, наараза болуп жyрчy элемин. Ойсанамдын баарын жyрoкo сактап, жаман болуп, кoнyлyм жок болуп жyрчy элемин. Азыр мен мындай пикирге келдим - ойсанамды жyрoкo сактабай, ушул жакка жазып турайын!
Туугандар эгерде ар кандай уккан маалыматка ойсаналар болсо, жyрoкo сактабай ушул жакка oзyнoрдyн ойпикиринерди жарыялап койсонор болот!


Жакында бир жума мурун, Кыргыз Маалыматары (мындан ары КМ) мындай маалымат угузду: Бишкекте мусур (кызык Кыргызча кандай болду экен?) кoп болгондуктан жана башка мамлекетердей аларды иштетип жана пайда кoрyy маселеси козголуптур! Чынында эштеке oнyрбoй, суугарбай, бакпай эле, адам баласы (ар бир адам баласы жылына 350-600 кг мусур табиятка ыргытат экен - БАЙКУШ ТАБИЯТ, АДАМ БАЛАСЫН ЧЫДАГАН!!!) мусурга ыргыткан затарды иретеп, тазалап жана кайра иштетип чыгарса, ошондон укмуш акча тапса болот экен. Биз толуп калган Бишкектин мусурун тазылап беребиз дегендердин саны 10 чукул экен. Алардын арасында Кытай, Жапония, Орусия жана башка чет мамлекетерден келген ишканалар бар экен. Ар жактан келген oкyлдoр Кыргыз жерине ишкана курганга oзyнyн баасын айтып жана кандай ал мусурду иштетип кыларын кагазга жазып калыс тобуна тапшырыптыр.
Мына кызык жерине келдик - биртоптон кийин калыс тобу бир жакшы ойтолгоп - кийинки чечимди кабыл алышыптыр - баардык Бишкек мусурун Кыргызстандын жана Орусиянын бирикен ишканасы (БИ) утуп чыгыптыр! Алар кoрсoткoн мyмкyнчyлyктoрyн башка мамлекетерге салыштырмалуу аябай бийик экен, себеби дyйнoжyзyндo мусурду эн мыкты иштеткен мамлекет (муну баары билишет) бул Жапония мамлекети. Бул БИ-си кандай иштейт болду экен? Мындайчаго - башкарганы - орустар, иштегени - байкуш кыргыздар. Орусияда мусурду ТОЛУК иштеткен ишканалар жок, иретегенде алар кагазды, темир тезекти, пластикти (К?), айнекти кана чогутуп жана кайра иштетип чыгарат экен. калгандардын баарын жээ ОРТОП жээ болбосо кадимкидей эле ЖЕРГЕ КОМУП салат экен! Бул уткан ишкананын Кыргызстанга, Бишкеке кандай пайдасы бар? Мен билбейт экенмин! Аны, балким тандап алган калыс тобу билетко!!!



Мен биздин Аткаминерлерге айтат элем бир нерсени: Бизге, Кыргызстанга, эчким (башка мамлекетер) ЖАРДАМ БЕРБЕЙТ! Аладын бизге жардам бергенге эч кандай акысы жок, анткени ал мамлекетердин oзyнyн калкысы бар, жана oзyнyн кызыкчылыгы бар! Биз эчкимге керек эмесбиз!!! Ар кандай жардам oзyнyн кызыкчылыгы менен жасалат!!! Бекер жардам берген мамлекет - ЖОК!!! Бул жoнyндo кийинки жумада окуусанар болот.

Терен урмат менен,
Leave a comment
1 comment or Leave a comment
Жаңы кыргыз уруулары:
№ Уруулар
1 Сартар
2 Баргы
3 Жолжакшы
4 Бөрү
5 Бектен
6 Мунгуш
7 Солто
8 Койлон-Жедигер
9 Сарбагыш
10 Бугу
11 Саяк
12 Карачоро
13 Азык
14 Черик
15 Коңурат
16 Чертике
17 Моңол
18 Кушчу
19 Кытай
20 Чоң багыш
21 Саруу
22 Басыз
23 Мундуз
24 Каңды
25 Дөөлөс
26 Тейит
27 Найман
28 Кыпчак
29 Бостон
30 Нойгут
31 Ават
32 Кесек
33 Дуулат
34 Катаган
35 Жетиген
36 Баарын
37 Таранчы
38 Ногой
39 Калмак
40 Казак
6 comments or Leave a comment
Байыркы кыргыз уруулары:
№ Уруулар
1 Дөөлөс
2 Катаган
3 Багыш
4 Молой
5 Калча
6 Тейит
7 Жооке
8 Бостон
9 Набат жуз
10 Нойгут
11 Думара
12 Окчу
13 Каракалпак
14 Шыба
15 Серип
16 Жедигер
17 Каңды
18 Бадан
19 Кыдырша
20 Басыз
21 Мундуз
22 Кушчу
23 Кылыч
24 Айчак
25 Түрк
26 Кыба
27 Саймас
28 Кыпчак
29 Талоо
30 Жетиген
31 Саяк
32 Сапыран
33 Келеп
34 Ардай
35 Найман
36 Шыгай
37 Кекуне
38 Багылык
39 Кызылаяк
40 Кылжыр
Leave a comment
Кыргызды колдогон Теңирата жана Умайэнеси бар.
Кыргызды колдогон Манасата жана Кыргызатасы бар.
Кыргызды колдогон Арбактары бар


Кыргыз кайсы жерде жүрбөсүн – өзүн кыргыз экенин эч качан унутпайт.

Кыргыз кыргызга биртууган – казах менен сарты ким тууган?!


Кыргызда кыргыз кылган нерселер:

- Теңир жана Умай эне
- Манасата
- Кыргызата
- Арбактар
- Ак калпак
- Комуз
- Манасчылар
- Акындар
- Баатырлар
- Алатоо
- Ынтымак
- Мурас
- Санжыра
- Бир бирине жардам беруу жана колдоо.
Leave a comment
Мен КЫРГЫЗ болгонуна сыймыктанамын. Эгерде мен сыймактанбасам, баарыбир кыргыз болуп журө берет элем – ошол үчүн мен СЫЙМЫКТАНЫП журөүн.
Leave a comment
Бир кыргыз киши досуна айтып берип жатат дейт, кечээ Каныбек менден карызга акча сурады, жардам бер мага, карызга миң сом бере тур. Мен ойлондум: эгерде ооба десем, анда Каныбек карызды бербей менден качып калат, эгерде жок десем, анда мен ага душман болуп каламын. Кой досумду душман кылбай эле койөүн деп, мындай жооп бердим. - Ай Каныбек кулакмээни жебей ары баарчы.



Кыргыздар закет кылып тургула, өз Атамекенге жардам берип тургула, тапкан акчадан, Кыргыз жерине кошум жардам берип кылгыла.
Бир ачкөз байманап, каза болуптур, диги дуйнөдө ал бейишке барып киреин деп турса, аны Тенир: – ай кыргыз, сен туура эмес келдиң десе, анда байманап айтыптыр – Кудай мен бейишке барыш керекмин, анкени мен Чоюнга 2 тыйин закетке берген болчүмун.
Чоюн деген киши издей башташат экен. Тапкандан кийин – ооба, берген дейт экен.
Кедей Чынгызга мен дагы 2 тыйин бергенмин, дейт экен. Чынгыз деген киши табып, ал да айтат экен, - ооба алганмын.
Дагы 2 тыйинды мен өз убагында Касымга берген болчүмун, Касымды таап келгенден кийин ал деле айтат экен, ооба бул киши чын айтып жатат.
Анда Тенир:
Бул ачкөзгө кайтып бергиле 6 тыйинды жана бул шайтанды тозоко кууп жебергиле!
Leave a comment
Биздин эл көрүнгөнүнө жем болуп жүрөт: орусияда – орустарга жем болуп жүрөт, казахстанда - казахтарга, өзбакистанда – өзбактарга, таджикистанда – таджике, кытайда – кытайга, баарысы биздин кайран элди - кемситип, кемчиктетип, зордуктап жатышат. Ал эмес өз жерибизде биз өзүбүз конок болуп жүрөбүз! Бийликте отурган адамдар качан карапайым эл жөнүндө ойлонуп оокат кылышат? Качан биз башка улутар жөнүндө ойлобой өз улутубуз жөнүндө ойлонуп, өз эл жөнүндө ойлөнобуз, урматап сыймыктанабыз? Качан бизге Манасатадай адам келип, кыргыз элимди бириктирип, өз мамлекетибизди өнүктүрүп өстүртөт?
Дуйнө жүзүнө чачылган кыргызым качан Атамекенге кайтып келишет? 16 кылымда орус чачкан кыргызым качан биригет жана биригет бекен?! Жээ жөголуп башка элдерге сиңип кетеби?
- кыргыз деген уруусу башкортын арасында,
- казахтын арасында жургон кыргызым,
- монголордун арасында жургон кыргыз уруулары,
- бурятардын арасында жургон кыргыз уруулары,
- алтайдын арасында жургон кыргыз уруулары.
- хакасстын арасында жургон кыргыз уруулары,
- туванын арасында жургон кыргыз уруулары,
- лобнордогу уйгурдун арасында жургон кыргызым
- оогандын арасында жургон кыргыз уруулары,
- өзбектин арасында жургон кыргыз уруулары.

Четөлкөдө жашаган кыргызымды бириктере алабызбы? Эгерде биз өз кыргыз тамгасын кайтта чыгарып ошого өтсөк, анда биз аларды бириктере алгандай күчүүбүз бар. Кытай менен егудилерди салыштырып көрсөк болот, кытай менен егуди кайсы мамлекетте жашабасын, ар бириси кытай жана егуди тилин, тарыхын, мурасын билүүгө аракет кылышат. Буга себеп – өз улутук жазусуу.
Азыр бизде кыргызда кандай:
Кыргызстанда, Казахстандагы жана Таджикистандагы жашаган кыргыздар – кирилдик тамга колдонот,
Түркияда жана Өзбакстандагы кыргыздар – латын тамга,
Кытайдагы Кызылсууда, Пакистан жана Оогандагы кыргыздар – араб тамгасы колдонот,
Кытайда Тарбагатайда жашаган кыргыздар – монголдук тамгасын колдонот,
Кытайда Фуйю кыргыздары – кытай тамгасын колдонот.

Буга себеп Өзбакстандын жана Казахстандагы жашаган кыргыздар, тил окшоштуугуна өз тилин унутуп – өзбакча жана казакча сүйлөп калганы. Эгерде тилин унутса – анда өз улуту унутулат. 15 эгемендуу жылдардын ичинде канча кыргыз башка чет мамлектерге көчүп кетишти? Ким 1 милион дейт, ким 1,5 милион дейт. Аларды биз кантип кайра Кыргыз жерине тартабыз?
Биз эртенки күндү ойлөшубуз керек, жээ болбосо орус чачкан кыргыз уруулардай башка улутарга жоголуп кетиши ыктымал.

Кыргыз эли тамгасын өзгөртүү керек, байыркы Улуу Кыргыз каганатындагы кыргыз тамгасын киргизиш керек! Китептерди, окуу гезит маалыматарды которуу керек, чет өлкөдө жашаган кыргыздарды үйрөтүп окуутуш керек.
Leave a comment
Уч ылдынкы макала бул жерден алынган:
http://news.org.kg/
Leave a comment
УГУЗУУ

Өз жеринен куулуп бараткан элдин артын түрүп, баш-көз болуп бараткан Алымкул аттуу азаматка Текестин белинен ок тийет. Эл башы жыгылган соң, максатына жеткен орустар артка кайтат. Алымкул ашуу ашып кеткен үйбүлөсүн чакыртат. Алар келгенче көз жумат. Ошондо бир карыя: "Алымкул элдин туусун көтөргөн эр эле. Үйбүлөсүнө жакшылап угуз" деп, токсонго келген Мурат деген "жапма челек" акынга тапшырат. Анын акылы тунук чоң акын экенин аз эле киши билчү экен.
Бул окуяны 1974-жылы көлдүн Көкдөбө деген айылында Акматалы аттуу сөзмөр кишиден уккам. Мураттын ыры ооздон-оозго өтүп келип, кийин китепке кириптир. Ырдын күчүнө, андагы ааламды чапчыган терең акылга, коргошундай уюп түшкөн саптарга таң калбай, суктанбай койбойсуң.
Ошентип, Мураттын Алымкулду жакындарына угузуп турган жери:

Амандыкка келгенче
Алыстан кепти баштайын.
Айта турган чындыкты
Ар жерден издеп казбайын.
Айтып жаткан сөзүмдүн
Ар жеринен жазбайын.
Укмуштардын өткөнүн
Кулак салып уккула,
Оо, балдар,
Алдыңарга таштайын.

Токсонго келип бул күндө
Торгойдой болуп мөгдөдүм.
Ушунча жашка келгенче
Укмуштун баарын көргөмүн.
Жаман-жакшы көрсөм да,
Жазмыштан мурда өлбөдүм.
Өзүм көргөн өмүрдө
Өлбөй турган жандыкты
Өмүрүнчө көрбөдүм.

Билгеним жалган болбосо,
Берекелүү жер өлбөйт.
Укмуштун баарын жомоктоп,
Учуп жүргөн жел өлбөйт.
Миң жылдап өмүр сүрсө да,
Бирдиги бар эл өлбөйт.
Элдин туусун көтөргөн,
Арбагы бийик ар качан
Эзелтен бери эр өлбөйт.

Учуп жүрүп кутулса,
Жумуртка салып кышында,
Аскалуу зоого түнөткөн,
Кайраттуу балбан канатын
Калкып жүрүп түлөткөн,
Жан-жаныбар куштарга
Жай алдырбай күн өткөн.
Шаңшып учкан кылыч кол
Бүркүт өлбөй калбайбы.


Сүзүп жүрүп кутулса,
Балырлуу камыш шыбырга
Уругун төгүп таштаган,
Тоодой толкун болсо да,
Толгонуп артка качпаган,
Суу түбүндө термелип,
Желге бетин ачпаган
Балык өлбөй калбайбы.

Соргоктуктан кутулса,
Көлдү соруп тойбостон,
Балыгын терип жечү экен.
Бутум турар жер болсо,
Жерди жесем дечү экен.
Бүт дүйнөдө жандыктын
Баары ушуга өч экен.
Ата-энесин жеп койгон
Зорун өлбөй калбайбы.
Коркоктуктан кутулса,
Чыгыш менен батышты
Бир күндө баскан жетиден,
Жылаңайлак, жылаңбаш,
Өлүмдөн качып тентиген,
Кайда барса даяр көр
Күтүп турган бетинен.
Комузун чертип боздогон
Коркут өлбөй калбайбы.

Таамайлыктан кутулса,
Асман менен закымдап
Учкандын жанын койбогон.
Тоо талашып ыргыштап
Качкандын жанын койбогон.
Ийининде жашынып
Жаткандын жанын койбогон,
Кайыпты кууган мергенчи
Кожожаш өлбөй калбайбы.

Табыптыктан кутулса,
Дарбыз бөлгөн немедей
Адамдын башын бөлчү экен,
Андан оору таппаса,
Жүрөгүн тилип көрчү экен.
Буту-колсуз мунжуга
Буту-кол жасап берчү экен.
Миң бир жашты жашаган
Улукман өлбөй калбайбы.

Баатырлыктан кутулса,
Тегеренип жөтөлсө,
Тыңдаймын деген тыңчы өлгөн.
Атайын келип алыстан
Сындаймын деген сынчы өлгөн.
Ылайык сөзүн табалбай,
Ырдаймын деген ырчы өлгөн.
Жолборс мүнөз, албарс көз
Манас өлбөй калбайбы.

Кубанган менен адамдын
Маңдайы деле жарылбайт.
Сынып калган балтадан
Сынар чырпык чабылбайт.
Сызып өткөн кайран жан
Сыздаган менен табылбайт.
Анын баарын ойлосок,
Кансырап жүрөк кабылдайт.

Тегерете байкасам,
Текесте көчмөн эл жатат.
Тээтигинде өзгөчө
Телмирте турган бел жатат.
Ошол белдин үстүндө
Олчойгон кара көр жатат.
Азыр коюп биз кайттык,
Ал жерде
Алымкул аттуу шер жатат…

Даярдаган Т.Казаков
8 comments or Leave a comment